Obywatel GOV – podpisz dokument

„Informacje i usługi przyjazne obywatelom”. Podpisujemy dokumenty albo sprawdzamy czy są podpisane.